Villkor 2021

Anmälningsvillkor

Kursstart och kallelse. En bekräftelse kommer när du anmält dig till en kurs. Innan kursens start, får du en kallelse med tid och plats. Med kallelsen kommer också din faktura.

Din anmälan är bindande.

Avgifter. Kursavgiften skall vara inbetald innan kursens start. Om du avbryter en påbörjad kurs är du skyldig att betala hela kursavgiften. Vid sjukdom skall sjukintyg visas upp. Då kan en viss del av avgiften betalas tillbaka. Avdrag görs för materialkostnad och administrationsavgift på 500 kr. Kontakta Skulpturstudion inom två veckor efter förhinder.

Ändrade tider. Om kursen skulle behöva ställas in före kursstart, får du tillbaka hela kursavgiften. Om kursstarten behöver skjutas fram, meddelas du alltid.

Personuppgifter. Är endast till för Skulpturstudions administration och förs inte vidare.

Övrigt. Kostnader för specialmaterial såsom sten, ingår inte i kursavgiften.

En studietimme är 45 minuter.

Vid försenad betalning kan en påminnelseavgift tas ut.