Corona info 2021

 Vi iakttar rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.
Gruppen är liten, 6 personer i kursrummet HT 2021.
Det är ingen genomströmning av människor i lokalen.
Alabasterkursen genomförs främst utomhus.
I övrigt håller vi extra renlighet, avstånd och  luftväxling.
Jag bedömer det som en god hållning för skulpturstudion.
Annika Löb Mossberg, konstnärlig ledare