Människan Mått, 16 april

Öka dina kunskaper om kroppens uppbyggnad.  Den här kursen ger dig en fördjupad baskunskap om kroppen. Vad som utgör människans olika delar. Kroppens proportioner och förhållande till varandra. Vi arbetar i lera och modellerar. Skillnader och likheter mellan kvinnligt respektive manligt, tas upp. Om du har tecknat eller målat efter modell tidigare, är det till fördel i modelleringen.  Kursen är riktad även till dig som inte har förkunskaper och vill lära dig mer om den kroppsliga logiken.

Helgkurs 16 april, Människans Mått 

Start fredag                       kl 14-17

Lördag/söndag                kl 10-17

Lektionstimmar             20

Antal deltagare               6

Pris                                       3 050  kr

Villkor
Anmälan

Corona info